Rolnik

Rodzice i opiekunowie,nie zapominajcie o zapewnieniu swoim dzieciom opieki w wakacje

  • 29-06-2022
        Wielkimi krokami zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac. Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką. Główną ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy pracy. Dlatego też, w załączeniu przesyłam List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w Rolnictwie.
        W załączeniu list Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki