Rolnik

2006 Bratian

  • 22-08-2018

Dożynki Powiatowe 2006 Bratian

Dożynki powiatu nowomiejskiego rozpoczęły się Mszą świętą koncelebrowaną o godz. 14:00 w kościele św. Brata Alberta pod przewodnictwem ks. Edwarda Barańskiego, który wygłosił kazanie. Starostami dożynek byli; Katarzyna Giziewska i Roman Sienkowski z Bratiana. Gospodarzami dożynek byli: Stanisław Czajka - starosta nowomiejski i Roman Trąpczyński - wójt gminy nowomiejskiej. Byli obecni wójtowie gmin nowomiejskich, posłowie Stanisław Żelichowski, Karolina Gajewska oraz Renata Rochnowska i wielka rzesza rolników. Uroczystości towarzyszyły: Orkiestra ze Skarlina i z Mroczna oraz kapela górska z Kościeliska.
 
Tekst & foto: Parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie

4Galeria zdjęć: Dożynki 2006

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki