Rolnik

Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

  • 25-07-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
Na 28 lipca 2019 roku zaplanowano wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W okręgu wyborczym na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wyborach do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zgłoszona została liczba kandydatów równa liczbie mandatów. W związku z tym, zgodnie z § 14 ust 3 Uchwały Nr 1/2019 KRIR z dnia 25.02.2019 r. w dniu 28.07.2019 wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się kandydatów zarejestrowanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją