Przedsiębiorca

Tarcza Antykryzysowa Covid-2019 - instrukcja dla biznesu

  • 09-04-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Zespół prawników Biura Ekspertyz Kapitałowych sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce krótkie opracowanie dotyczące wsparcia przedsiębiorców wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki