Sołectwo Tylice

  • 21-08-2018
 
Tylice to wieś sołecka położona ok. 4 km na wschód od Nowego Miasta Lubawskiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1319. W tym roku istniał już w Tylicach kościół. Informacja z roku 1326 podaje, że Tylice są własnością biskupów chełmińskich będącą w posiadaniu wasala Mikołaja z Tylic. W roku 1488 biskup chełmiński Stefan z Nidzicy nadaje rodzinie Kostków z Tyliczek prawo patronatu nad kościołem. W roku 1885 Tylice zamieszkiwało 645 mieszkańców (w tym 633 katolików).
W Tylicach znajdziemy XIX-wieczny zespól podworski. Zbudowany w roku 1829 dwór to budynek murowany z cegły, parterowy ze strychem i podpiwniczony. Od zachodu przylega do niego parterowa przybudówka. Elewacja frontowa jest 7-osiowa z wejściem w centralnym ryzalicie, prowadzącym przez werandę wspartą na filarach podtrzymujących kryty balkon. Obok znajdują się budynki gospodarcze, wśród których jest jeden zbudowany w roku 1929, murowany z cegły. Piętrowy.
 
Sołectwo liczy 599 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się kościół parafialny, Społeczna Szkoła Podstawowa, świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna.
 
Sołtys: Damian Marszelewski
Tel. 512 756 518
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją