Sołectwo Skarlin

  • 21-08-2018
 
Skarlin to wieś sołecka położona ok. 8 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, zamieszkała obecnie przez 655 mieszkańców.
Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1339 (jako "Zcyrlin ") wchodząc w skład wójtostwa bratiańskiego. Parafię w Skarlinie erygowano prawdopodobnie już ok. 1330 roku. Lista strat wojennych z 1414 roku informuje o spaleniu miejscowego kościoła i 30 gospodarstw. Łącznie straty wyceniono na 3000 grzywien. Od roku 1570 Skarlin stanowi własność królewską wchodzącą w skład starostwa bratiańskiego. W roku 1885 Skarlin zamieszkiwało 1070 mieszkańców z czego 914 stanowili katolicy, 143 ewangelicy i 13 Żydzi. W tym czasie istniały dwie szkoły: katolicka - zatrudniająca 2 nauczycieli, do której uczęszczało 130 uczniów i ewangelicka, do której uczęszczało 30 uczniów.
 
Sołectwo liczy 628 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się kościół parafialny, Szkoła Podstawowa, świetlica wiejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna w której skład wchodzi orkiestra dęta.
 
Sołtys: Barbara Topolewska
Tel. 512 392 290
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją