Sołectwo Nawra

  • 21-08-2018
 
Nawra to wieś sołecka położona 3 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca obecnie 445 mieszkańców. Wzmiankowana w roku 1404 (w tym czasie wieś zwala się Neber), stanowiła wówczas własność Zakonu. Informacje o szkodach wojennych z roku 1414 podają, że we wsi spłonęło 25 gospodarstw gburskich wraz ze zbożem i inwentarzem żywym, a łączne straty oszacowane zostały na 1000 grzywien. Od roku 1557 Nawra staje się własnością królewską.
Wizytacja z roku 1667 przynosi informację, że dwór w Nawrze oddawał proboszczowi 8 korców żyta i tyleż pszenicy, z czego wnioskować należy, że w tym czasie istniał w Nawrze kościół. W roku 1880 wieś zamieszkana była przez 368 mieszkańców (z czego 320 osób to katolicy, a 48 - ewangelicy).
 
NAWRA - pomnik
Na wyniosłym wzniesieniu stromo opadającym ku dolinie Drwęcy, tuż przy granicy gminy z Nowym Miastem Lubawskim znajduje się pomnik. Odsłonięty 13 maja 1962 roku, zbudowany wg projektu R.Wachowskiego, przedstawia mur i stylizowane ludzkie sylwetki. Na murze umieszczono liczne tabliczki zawierające imiona i nazwiska mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i okolic, zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej. Przed pomnikiem jest plac apelowy i metalowe maszty.
 
Sołectwo liczy 453 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje świetlica wiejska.
 
Sołtys: Dariusz Grabowski
Tel. 512 374 984
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją