Sołectwo Mszanowo

  • 21-08-2018
 
Mszanowo to wieś będąca siedzibą władz Gminy. położona nad Drwęcą, ok. 2 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1327 (w tym okresie występuje jako "Wipsanow"), przy okazji nadania przez biskupa chełmińskiego Otto Mikołajowi z Tylic ziem, które leżały między jego dotychczasową posiadłością, a Drwęcą i Welem. W roku 1546 kapituła chełmińska odstępiła wieś biskupowi Tidemanowi, a 8 lat później biskup chełmiński Jan Lubodzieski przekazuje wieś ponownie kapitule chełmińskiej.
Obecnie również  Łąki Bratiańskie stanowią część sołectwa Mszanowo. Łąki były prawdopodobnie miejscem kultu pogańskiego, gdzie czczono boginię Majumę.
 
Sołectwo liczy 640 mieszkańców (w tym Mszanowo - 446, Łąki Bratiańskie - 194). Na terenie sołectwa znajduje się siedziba władz Gminy, Gminny Zespół Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, Zakład Usług Komunalnych oraz świetlica wiejska. Na terenie sołectwa mieści się Medicus s.c. Prywatny Oddział Chirurgiczny.
 
Sołtys: Patrycja Tessmer-Dias
Tel. 512 368 708
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją