Sołectwo Lekarty

  • 21-08-2018
 
Lekarty to wieś sołecka oddalona 9 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 259 mieszkańców. Wieś wymieniona po raz pierwszy w roku 1402, kiedy to wchodziła w skład wójtostwa bratiańskiego (wieś zwie się wtedy Eckhortsdorf). Wykaz szkód wojennych z roku 1414 informuje, że 16 gospodarstw zostało spalonych, zabrano 9 koni, 120 owiec, l kopę świń, l kopę krów, a jeden mieszkaniec wsi został zabity. Łącznie straty oszacowano na 1480 grzywien. Od 1570 roku Lekarty zamieszkiwało 15 chłopów, sołtys, 3 zagrodników, bartnik, a we wsi była karczma i wyszynk piwa.
 
Sołectwo liczy 250 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna. Można również pospacerować jedną z czterech tras nordic walking.
 
Sołtys: Ryszard Pruchniewski
Tel. 512 052 773
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją