Sołectwo Chrośle

  • 21-08-2018
 
Chrośle to wieś sołecka położona ok. 6 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 341mieszkańców. Po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1340 (Kruszeli, później Crossel), kiedy zakon krzyżacki nadaje przywilej lokacyjny dla sołtysa Tilemana Freymfalda. Już w wieku XIV we wsi istniał kościół p. w. św. Wawrzyńca (do roku 1527 parafia wchodziła w skład diecezji pomezańskiej), a parafia obejmowała także Rudę i Nowy Dwór.
 
Trzy kościoły
Pierwszy, drewniany kościół spłonął prawdopodobnie w połowie XIV w. Na jego miejscu proboszcz Mikołaj pobudował nowy. Prawdopodobnie w tym kościele pochowany został Jan Działyński. Jak przekazują dokumenty, w kościele tym znajdowała się płyta nagrobna z napisem: "Jan Działyński, syn Mikołaja, wojewoda chełmiński, starosta bratiański. Umarł 1588". Drugi kościół uległ zniszczeniu na przełomie XVI i XVII w., a ostatni proboszcz w Chroślu, Walenty, umiera w roku 1600. W roku 1612 proboszcz parafii w Skarlinie zbudował trzeci kościół, będący kościołem filialnym parafii skarlińskiej, a od roku 1730 parafii w Radomnie. Kościół ten prawdopodobnie ucierpiał podczas wojny północnej na początku XVIII wieku i przez wiele lat nie remontowany, został ostatecznie rozebrany w roku 1776.
 
Sołectwo liczy 330 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna.
 
Sołtys: Marek Miecznikowski
Tel. 512 020 837
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją