Sołectwo Chrośle

  • 21-08-2018
 
Chrosle to wieś sołecka położona ok. 6 km na północny zachód od Nowego Miasta Lubawskiego, licząca 341mieszkańców. Po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1340 (Kruszeli, później Crossel), kiedy zakon krzyżacki nadaje przywilej lokacyjny dla sołtysa Tilemana Freymfalda. Już w wieku XIV we wsi istniał kościół p. w. św. Wawrzyńca (do roku 1527 parafia wchodziła w skład diecezji pomezańskiej), a parafia obejmowała także Rudę i Nowy Dwór.
 
Sołectwo liczy 330 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna.
 
Sołtys: Marek Miecznikowski
Tel. 512 020 837
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją