Sołectwo Bratian

  • 21-08-2018
 
Bratian to weś sołecka, położona ok. 5 km na północ od Nowego Miasta Lubawskiego, przy szosie wiodącej w kierunku Olsztyna, w miejscu ujścia rzeki Wel do Drwęcy. Nazwa wsi, jak podają nieudokumentowane przekazy ludowe wywodzi się od imienia brata Jana z Sandomierza, który zaciągnąwszy się w szeregi zakonu krzyżackiego, wybudować miał tu w wieku XIII zamek obronny. Wieś posiada herb, który wg Jana Długosza przedstawia złote rogi jelenia na srebrnym tle. Najstarsza wzmianka o Bratianie pochodzi z roku 1343.
 
Sołectwo liczy 1521 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się kościół parafialny, zabytkowy młyn, Zespół Szkół, Straż Pożarna, stacja obsługi samochodów i stacja LPG.
 
Sołtys: Roman Sienkowski
Tel. 512 019 255
 
 
 
W dniu 3.05.2011 r. Pan Roman Sienkowski  został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją