Wynajem sal gimnastycznych

Sale gimnastyczne

  • 21-08-2018
Sale gimnastyczne w:
 
  • Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie,
  • Szkole Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach,
  • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku,
  • Szkole Podstawowej w Radomnie,
w godzinach popołudniowo - wieczornych (15:00 – 21:00), za niewielką opłatą, dostępne są dla mieszkańców naszej Gminy. Dotyczy to również ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół w Bratanie. Informacje o wolnych terminach można uzyskać bezpośrednio w tych szkołach. Tam też prosimy dokonywać rezerwacji sal. Opłaty dotyczą całej sali, niezależnie jak liczna grupa ją wynajmie, a korzystając ze ścianki wspinaczkowej nie wnosi się dodatkowej opłaty za salę gimnastyczną.
 
Osoby lub grupy zorganizowane wynajmujące salę gimnastyczną zobowiązane są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, szatni oraz sprzętu sportowego będącego w wyposażeniu. Szkoły nie zapewniają drobnego sprzętu sportowego np. piłek, rakietek do tenisa itp. Należy zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie. Obowiązuje obuwie sportowe (na białej podeszwie) i strój sportowy.
 
Harmonogram wynajmu poszczególnych sal:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją