Wynajem świetlic wiejskich

Świetlica wiejska w Mszanowie (o powierzchni 424,56 m2)

  • 21-08-2018
Do 12 h Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h
400 zł 600 zł 1000 zł 2 200 zł 3 500 zł
 
Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia
KONTAKT: Gminne Centrum Kultury w Mszanowie, tel.: (56) 47 263 30
Adres: 13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1A

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją