Wynajem świetlic wiejskich

Świetlica wiejska w Gryźlinach (o powierzchni 69,54 m2)

  • 21-08-2018
Do 12 h Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h
50 zł 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł
 
Opłaty ryczałtowe za media:
Do 12 h Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h
25 zł 50 zł 75 zł 75 zł 75 zł
 
KONTAKT: Paweł Wybult  502 419 164

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją