Wynajem świetlic wiejskich

Świetlica wiejska w Chroślu

  • 21-08-2018
Do 12 h Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h
70 zł 125 zł 225 zł 325 zł 500 zł
 
Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia.
Powierzchnia użytkowa sali: 124 m2
Powierzchnia całkowita: 235 m2
Adres: 13-304 Chrośle 35
KONTAKT: Marek Miecznikowski 512 020 837

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją