Referaty i stanowiska

Kontakt do pracowników.

  • 20-08-2018

Władze gminy:

 
Wójt Gminy
Tomasz Waruszewski
56 472 63 01, kom.: 517 495 292
Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta,
Rzecznik prasowy
Agnieszka Paturalska-Miehlau
56 472 63 02
Skarbnik Gminy
Joanna Artuszewska
56 472 63 14
 
 

Referat Drogownictwa:

Kierownik referatu drogownictwa
Marcin Buliński
56 472 63 28
Drogownictwo, transport
Paweł Oelberg
56 472 63 15, kom.: 504 154 560
Utrzymanie dróg gminnych
i gospodarki energetycznej gminy
Adam Murawski
56 472 63 15
Rozwój lokalny
Jacek Wolski
56 472 63 15
 

Referat Inwestycji:

 
Kierownik referatu inwestycji
Stanisław Bielecki
56 472 63 34, kom.: 512 260 925
Gospodarka nieruchomościami
Marek Arentowicz
56 472 63 04
Ochrona środowiska,
rolnictwo, leśnictwo
Alina Ławicka
56 472 63 03, kom.: 512 261 133
Planowanie przestrzenne
Edyta Jarzębowska
56 472 63 27
Zamówienia publiczne
Beata Widźgowska
56 472 63 17
 
 

Referat Budżetu i Finansów:

 
Główny księgowy
Paulina Kamińska
56 472 63 08
Księgowość
Marta Bartkowska
56 472 63 08
Księgowość
Wiktoria Konopacka
56 472 63 08
 
 

Referat Podatków i Opłat:

 
Kierownik referatu podatków i opłat;
Wymiar podatków i opłat lokalnych
Natalia Brzezicka
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja
Jan Goździewski
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja
Wiesława Marchlewska
56 472 63 09
 
Uwaga: Obsługa kasowa Urzędu Gminy została powierzona Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy, Oddział Nowe Miasto Lubawskie i jest realizowana przez mieszczący się w Budynku Urzędu Oddział Operacyjny w Mszanowie tego banku. Tel. 56 474 34 15.
Numer konta do opłacenia podatków i innych opłat lokalnych: 79 9484 1121 2001 0121 6053 0002.

Referat Oświaty:

 
Kierownik referatu oświaty
Anna Lenckowska
56 472 63 10, kom.: 509 253 322
Główny księgowy
Agnieszka Gołembiewska
56 472 63 11
Koordynator projektu
Beata Smolińska
56 472 63 11
Organizacja
Krystyna Truszyńska
56 472 63 11
 
 

Referat Administracyjny:

 
Sekretariat, kadry
Danuta Ewertowska
56 472 63 37, kom.: 509 947 293
Obsługa Rady Gminy, archiwum
Agnieszka Leśniewska
56 472 63 07
Sprawy obywatelskie, dowody osobiste,
ewidencja ludności, działalność gospodarcza
Katarzyna Wieczorek
56 472 63 26
Informatyk
Andrzej Januszewicz
56 472 63 20
Promocja
Sabina Rezmer
56 472 63 18
Punkt obsługi mieszkańca
Ewelina Zalewska
56 472 63 00
 
 

Samodzielne stanowiska:

 
Organizacje pozarządowe,
Ochrona informacji niejawnych
Katarzyna Wałdowska
56 472 63 26, kom.: 504 091 746
Zarządzanie kryzysowe
Jan Lachowski
56 472 63 19
Radca Prawny
Zbigniew Drzystek
56 472 63 06
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Janusz Łupaczewski
56 472 63 19, kom.: 668 020 569
FAX   56 472 63 05
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie:

 
Dyrektor OPS
Anna Pijaczyńska
56 472 63 22, kom.: 502 675 741
Pracownik socjalny
Pełnomocnik Wójta d/s uzależnień
Iwona Zielińska
56 472 63 31
Pracownik socjalny dodatki mieszkaniowe
Katarzyna Rutkowska
56 472 63 35
Pracownik socjalny
Anna Jargoła
56 472 63 31; 502 675 742
Pracownik socjalny
Zyta Leyk
56 472 63 24
Pracownik socjalny
Grażyna Trzciałkowska
56 472 63 24
Świadczenia rodzinne
Agnieszka Dreszler
56 472 63 23
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenia rodzinne
Wioleta Spychalska
56 472 63 23
500+, 300+
Anna Fido
56 472 63 32
Główny księgowy
Brygida Karczyńska
56 472 63 21
 
 

Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury
Dyrektor Michał Wróblewski
56 472 63 30
 

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych zuk[@]zuk-mszanowo.pl
56 472 24 24
kom.: 512 597 624
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją