Raport o stanie gminy za 2018 rok

Raport o stanie gminy za 2018 rok

  • 15-07-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Po raz pierwszy przekazuję Państwu Raport o stanie gminy. Jest to dokument, którego
sporządzenie jest obowiązkiem ustawowym, stanowiący podsumowanie działalności wójta
za 2018 rok. Jestem przekonany, że będzie on stanowił rzetelne źródło wiedzy o naszej Gminie
oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności jego Mieszkańców, a w przyszłych
latach będzie stanowił źródło porównawcze dla raportów za kolejne lata. Zebrano w nim
podstawowe informacje, dane statystyczne, a także analizy i zestawienia, które mogą być
dla Państwa użyteczne i ciekawe.
Zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w raporcie pozwoli na przyjrzenie się
efektom dotychczasowych działań władz gminy i może stanowić podstawę do dyskusji
nad dalszym jej rozwojem.
W mojej ocenie 2018 rok dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie był kolejnym bardzo bogatym
w inwestycje okresem. Czasem ciężkiej pracy, ale i wymiernych jej efektów. W roku tym
zrealizowaliśmy wiele inwestycji, szczególnie drogowych, pozyskaliśmy dużo środków
zewnętrznych zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i na projekty edukacyjne. Praca
wykonana w tym roku będzie skutkowała również w kolejnym, gdyż wiele dofinansowań
dotyczyć będzie lat przyszłych. Na pewne decyzje odnośnie przyznania środków jeszcze
czekamy. Lektura przedstawianego dokumentu przybliży Państwu te kwestie.
Z przyjemnością przekazuję Państwu raport o stanie naszej Gminy. Zapraszam do jego
lektury i włączenia się w działania zmierzające do wypracowania takiej gminy, w jakiej będzie
nam się dobrze żyło.

 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Tomasz Waruszewski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki