NGO

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

  • 27-01-2020
  • Autor: Sabina Rezmer

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją