NGO

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r zadań publicznych

  • 19-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją