NGO

Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.)

  • 06-07-2020
  • Autor: Andrzej Januszewicz
  • 20 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 6 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 3 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 11 kół gospodyń wiejskich bez rejestracji (działających wcześniej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - Dz. U. z 2019 r. poz. 491 z późn. zm.).
 
Lp.
Nazwa organizacji
Adres siedziby
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, w tym ochotnicze straże pożarne
1.
Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Bratian, ul. Welska 1
2.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
 
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
3.
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Lubawskiej
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
4.
Stowarzyszenie Klub Seniorów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
5.
„Nawiarenka”
13-300 Nawra 30
6.
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”
 
13-300 Pacółtowo, ul. Skrajna 1
7.
Tylickie Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Tylice 51A
8.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
9.
Klub Sportowy Wicher Gwiździny
13-300 Gwiździny 15
10.
Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”
13-304 Radomno 22
11.
OSP w Bratianie
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
12.
OSP w Jamielniku
13-332 Jamielnik
13.
OSP w Radomnie
13-304 Radomno
14.
OSP w Chroślu
13-304 Chrośle
15.
OSP w Tylicach
13-300 Tylice
16.
OSP w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
17.
OSP w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
18.
OSP w Skarlinie
13-300 Skarlin
19.
OSP w Lekartach
13-300 Lekarty
20.
OSP w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
21.
UKS „Tornado”
13-300 Gwiździny 58
22.
UKS „Sprint”
13-300 Pacółtowo
23.
UKS „Żak”
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
24.
Klub Sportowy Wel Bratian
13-300 Kaczek 1/1
25.
Szkółka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
26.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie
13-300 Mszanowo, ul. Piaskowa 4
27.
Koło Gospodyń Wiejskich Nawiarenka z Nawry
13-300 Nawra 30
28.
Koło Gospodyń Wiejskich Bratian
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
29.
Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1
30.
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomnie
13-304 Radomno 10a
31.
Koło Gospodyń Wiejskich "Zgryźliwe Babki" w Gryźlinach
13-332 Gryźliny 8A,
Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
32.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie - Orły
  1.  Tylice 36a
33.
Rozbiegane Nowe Miasto Lubawskie
13-300 Bratian, ul. Zatorze 12
34.
Radomno Biega
13-304 Radomno 8/2
Koła gospodyń wiejskich bez rejestracji
35.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bratianie
13-300 Bratian
36.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chroślu
13-304 Chrośle
37.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
38.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
39.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku
13-332 Jamielnik
40.
Koło Gospodyń Wiejskich w Lekartach
13-300 Lekarty
41.
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze
13-300 Nawra
42.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
43.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13-300 Pacółtowo
44.
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarlinie
13-300 Skarlin
45.
Koło Gospodyń Wiejskich w Tylicach
13-300 Tylice
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją