NGO

Oferta Stowarzyszenia Radomno Biega na realizację zadania pt. „II Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego w Radomnie”

  • 16-07-2020
  • Autor: Andrzej Januszewicz
Informujemy, że dnia 16.07.2020 r. Stowarzyszenie Radomno Biega z siedzibą 13-304 Radomno 8/2 złożyło w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego pt. „II Bieg Przełajowy im. ks. Józefa Dembieńskiego w Radomnie”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z poźn. zm.). Wójt Gminy uznał celowość realizacji opisanego w ofercie zadania.
Jednocześnie informujemy, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do pani Justyny Figurskiej na adres:  13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1 lub pocztą elektroniczną na adres: jfigurska@gminanml.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki