NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

  • 16-11-2020

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją