NGO

Organizacje pozarządowe według wykazu na dzień 31.12.2020

  • 28-01-2021
  • Autor: Sabina Rezmer
  • 21 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 6 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 3 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 10 kół gospodyń wiejskich bez rejestracji (działających wcześniej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - Dz. U. z 2019 r. poz. 491 z późn. zm.).
 
Wykaz organizacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki