NGO

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych

  • 26-03-2021
  • Autor: Sabina Rezmer

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 
Szczegółowe informacje na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją