NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  • 22-04-2022

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją