NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

  • 23-05-2022

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją