NGO

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

  • 20-09-2022
        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno konsultacyjne, które odbędzie się dnia 29 września 2022 roku godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Program spotkania:
16:00 16:05 Otwarcie, powitanie uczestników
16:05 16:15 Zadania publiczne zlecone w 2022 roku do realizacji organizacjom
pozarządowym – bieżące podsumowanie

16:15 16:30 Propozycje zadań oraz wnioski, uwagi, sugestie do Programu współpracy na
2023 rok zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych

16:30 17:00 Jak poprawnie przygotować sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
uwagi i sugestie

17:00 17:15 Nowe wyzwania, dobre praktyki i rozwiązania we współpracy sektora
społecznego z samorządem

17:15 Zapytania, wnioski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki