NGO

Informacja o konkursie ofert

  • 23-11-2022

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert. Szczegóły.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją