NGO

Informacja o konkursie ofert. Osoby w wieku emerytalnym.

  • 23-11-2022

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją