NGO

Informacja o unieważnieniu konkursu

  • 04-04-2023

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją