NGO

POMOC FINANSOWA DLA KGW

  • 05-04-2023

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. O pomoc mogą się ubiegać KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie---nabor-2023

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją