NGO

Kluby sportowe na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie działające w formie:

  • 21-08-2018

1) stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS:

2) uczniowskich klubów sportowych:

3) stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją