Zebrania wiejskie

Protokoły zebrań wiejskich - wrzesień 2021

  • 19-04-2022
         W dniach 8-28.09.2021 odbyły się zebrania wiejskie. Głównym punktem spotkań z mieszkańcami było podsumowanie działalności sotysa i rady sołeckiej w roku 2020 oraz omówienie spraw bieżących. Sprawozdania z zebrań dostępne są poniżej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki