Zebrania wiejskie

Protokół zebrania wiejskiego wyborczego w Nowym Dworze Bratiańskim

  • 21-10-2022
12 września 2022 r. w miejscowości Nowy Dwór Bratiański odbyło się wiejskie zebranie wyborcze. Protokół zebrania w załączeniu.
* w protokole nastąpiła omyłka pisarska - prawidłowe nazwisko członka komisji skrutacyjnej brzmi Danuta Górzyńska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki