Unia Europejska

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
           Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
 
           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, władze gminy postanowiły zainwestować w nowoczesny, energooszczędny system grzewczy w placówce, oparty na odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również kotłownia kontenerowa na biomasę. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia w gminie, a przy okazji zmniejszą się koszty ogrzewania.
 
         Całkowita wartość projektu to 375 568,29 zł, z czego aż 85% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w ramach "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020."
 
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach."
 
      Projekt współfinansowany ze środków "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020", osi priorytetowej 4. Efektywnosć energetyczna, działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.01.00-28-0103/16-00 z dnia 13.10.2016r.
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                                                                                    
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją