Unia Europejska

Ścieżka rowerowa - etap I Bratian - Radomno

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”     dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020
 
 
            Początek ścieżki o długości 4,68 km zaczyna się od ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie, a kończy przy drodze powiatowej w okolicy Radomna. Poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie byłej linii kolejowej relacji Tama Brodzka – Iława.
Oprócz utwardzenia nawierzchni traktu asfaltobetonem (obecnie jest podłoże żwirowo – tłuczniowe), zostanie utworzony parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla korzystających z obiektu, tj.: zadaszone stoły z ławkami, ławki parkowe oraz stojaki na rowery. Miejsca skrzyżowań z drogami oraz sama ścieżka będą oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.
 
          Ścieżka ułatwi mieszkańcom codzienne podróże po gminie, a osobom chcącym spędzić czas aktywnie zwiedzanie okolicy. Umożliwi obcowanie z naturą, szczególnie, że będzie biegła przez tereny cenne przyrodniczo obszaru chronionego krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy. Nowo powstała infrastruktura będzie więc wspaniałym uzupełnieniem oferty turystycznej, zwłaszcza dla turystów poszukujących atrakcji nie tylko latem.
Nowy trakt pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu pojazdów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze.
 
           Wartość inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł. Przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020 to aż 1,5 mln zł. 
 
           Ostateczna wartość inwestycji to 2 328 278,98 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wynosi 1 514 391,35 zł.
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją