Unia Europejska

Ścieżka rowerowa - etap II Radomno - Iława

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap II Radomno-Iława” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Dziedzictwo kulturowe, poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów,                           nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17.
 
          W ramach inwestycji wykonano odcinek ścieżki z asfaltobetonu o długości 2,45 km i niemal 2,5 m szerokości. Dzięki temu trakt rowerowy umożliwi podróże od drogi powiatowej w okolicach miejscowości Radomno (przy dawnej stacji kolejowej) do skrzyżowania z drogą gminną Gryźliny - Radomno  na odcinku Radomno - Gryźliny.
 
         Szacowana wartość tego zadania to 1,2 mln zł, z czego prawe 81 % stanowi uzyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
             Ostateczna wartość inwestycji wynosi 1 394 135,68 zł. Wartość dofinansowania to kwota 934 903,82 zł (80.9%).
 
Więcej informacji na temat otwarcia ścieżki na odcinku Radomno-Gryźliny:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją