Unia Europejska

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
       "Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
  Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz  wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
     
       Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł (924543,55 zł). Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł (742361,26 zł). 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją