Unia Europejska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamielniku

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
          "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
           Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie  na koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
           Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł (1638541,88 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł (1325580,38 zł), tj. niemal 81% przewidzianych wydatków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją