Unia Europejska

Podpisaliśmy umowę w ramach programu transgranicznego Polska - Rosja

  • 26-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
            Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” będzie realizowany przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, we współpracy z Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck:
 
 
Więcej informacji o projekcie:
 
Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
 
 
 
Wyłączną odpowiedzialność za treść artykułu ponosi Gmina Nowe Miasto Lubawskie i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla on stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją