Unia Europejska

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

  • 02-04-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
    
 
      Gmina Nowe Miasto Lubawskie jako beneficjent zrealizowała projekt pn. "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Celem operacji było uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. W ramach projektu wybudowano siłownie plenerowe przy ścieżce rowerowej w Bratianie i Mszanowie, doposażono place zabaw w Bratianie, Pacółtowie i Lekartach oraz wybudowano plac zabaw w nowej lokalizacji w Gwiździnach przy szkole podstawowej. Przy ścieżce rowerowej w Bratianie dodatkowo zamontowano stację naprawy rowerów. Wszystkie wskazane miejsca są nieodpłatnie dostępne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych użytkowników całodobowo przez cały rok.  Za użytkowanie i korzystanie nie będą pobierane żadne opłaty.
       Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: place zabaw - projekt

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją