Budżet Państwa

Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie

  • 14-12-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron.
          Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe, które powierzchniowo będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Groblicy.  Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni
z asfaltobetonu.
 
          Projektowana szerokość drogi to 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano obustronne pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie drogowe. Na skrzyżowaniu zaprojektowano zabruk
z kostki betonowej. Długość jezdni do przebudowy to ok. 900 mb.
 

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 811 751,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 912 096,12 zł
 
 
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją