Budżet Państwa

Dofinansowanie w ramach "Programu asystent rodziny 2021"

  • 20-01-2022
           Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Całkowita wartość zadania wyniosła 2.479,42 zł.

          Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

          Adresatami programu były jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki