Budżet Państwa

Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie

  • 24-06-2022
         Przedmiot projektu  polega na modernizacji m.in. ul. Grunwaldzkiej, Młyńskiej i Szkolnej w Bratianie. Zakres obejmuje budowę 2 mostów - rozbiórka i budowa od podstaw nowych mostów nad rzeką Wel. W związku z budową mostów konieczne jest przebudowanie dróg w bezpośrednim sąsiedztwie mostów. W ramach zadania zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura techniczna: energooszczędne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Zostaną przebudowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne. Powstaną nowe ciągi piesze i rowerowe oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.
Realizacja zadania ma kluczowy wpływ na dalsze funkcjonowanie układu komunikacyjnego w największej miejscowości w gminie - w Bratianie.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 8 400 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 7.980.000,00 PLN
        Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2025 rok.
 
 
           
 
 
                               

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją