Budżet Państwa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

  • 24-06-2022
            Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej, Osiedlowej, Piaskowej, Sielskiej, Liliowej, Chabrowej, Makowej, Konwaliowej, Lawendowej i Wrzosowejw Pacółtowie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona
do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Miasto Lubawskie, które już wcześniej zapewniło ku temu odpowiednie warunki techniczne (włączenie zlokalizowane będzie w ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim). Obszar inwestycji stanowi spójne, systematycznie rozwijające się nowe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje pełną dokumentacją techniczną dla wnioskowanego zadania i w chwili obecnej trwa proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznychi dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne. Łączna projektowana długość sieci kanalizacji wraz z przyłączami to ok. 2,1 km z rur o przekroju 160 mm i 200 mm, zakres projektu obejmuje również m.in. osadzenie studni kanalizacyjnych o przekroju 1000 mm i 630 mm oraz 1 studni pomiarowej.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 215 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 2.104.250,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją