Budżet Państwa

Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)

  • 20-09-2022

          Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1,18 km i będzie to kontynuacja wykonanego w 2020 r.odcinka tej drogi przy jeziorze Radomno przy współfinansowaniu ze środków PROW, kiedy to wykonano odcinek o długości 0,88 km (od skrzyżowania drogi gminnej z droga powiatową w stronę kościoła odtworzony stary asfalt, a dalej wzdłuż jeziora aż do mostku na odcinku 780 mb zamieniono drogę gruntową na asfalt). Przedsięwzięcie prócz wykonania nawierzchni asfaltowej obejmuje m.in. wykonanie oświetlenia drogowego na części wcześniej wykonanego odcinka (uzupełnienie oświetlenia) oraz na części nowego zadania; parking samochodowy dla osób chcących skorzystać z atrakcji turystycznych (w tym z uroków jeziora Radomno); wykonanie poboczy z kruszywa stablizowanego mechanicznie; zjazdy na posesje; rowy odwadniające; przepusty; oznakowanie drogowe. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców, którzy wielokrotnie domagali się realizacji tego zadania na zebraniach wiejskich oraz poprzez składanie licznych nieformalnych wniosków. W ramach projektu zostanie dokończona rozbudowa drogi biegnącej z jednej strony przy jeziorze Radomno (walor turystyczny), z drugiej strony wśród pól uprawnych (dzięki czemu zostanie usprawnione prowadzenie prac
polowych). Droga zlokalizowana jest przy instytucjach użytku publicznego i kultu religijnego (sklep, kościół, cmentarz). Radomno jest miejscowością naznaczoną epoką PRL, dlatego wszelkie inwestycje takie jak wnioskowane zadanie pozytywnie zmieniają charakter miejscowości.

             Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 600 000,00 PLN, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 1 568 000,00 PLN.
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją