Budżet Państwa

Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

  • 10-10-2022

 Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

        Przyznana wysokość dofinansowania to 344 800,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Wnioskodawcą i beneficjentem pozyskanych środków jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.

       Przedmiotem zadania jest budowa zaplecza sportowego w miejscowości Radomno dla miejscowego klubu sportowego KS "Radomniak Radomno" z przeznaczeniem na tymczasowy pobyt ludzi (do 50 osób). Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem budowę budynku jednokondygnacyjnego z poddaszem nie użytkowym. Powierzchnia zabudowy - 199,7 m. kw., powierzchnia użytkowa 165,7 m. kw. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, główna bryła budynku na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 24 stopnie. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia:
a) szatnie gospodarzy i gości - 2 szt.
b) umywalnie / wc - 3 szt.
c) pokój sędziów - 1 szt.
d) pomieszczenie siłowni - 1 szt.
e) pomieszczenie gospodarcze - 1 szt.
f) magazyn na sprzęt - 1 szt.
g) pomieszczenie biura dla zarządu klubu - 1 szt.
h) WC - 2 szt.
i) pomieszczenie techniczne - kotłownia - 1 szt.

       Dnia 15 marca 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 30.10.2022 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 344 800,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 062 395,00 zł.
 
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją