POMOC DLA UKRAINY

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

  • 17-03-2022
          Obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 roku i w dniach kolejnych mogą wnioskować o nadanie numeru PESEL.
Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie pok. 13 – Referat Administracyjny (sprawy obywatelskie). Do wniosku o nadanie numeru PESEL należy dołączyć zdjęcie
o wymiarach 35 mm x 45 mm spełniające wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych. Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu.
         W celu złożenia wniosku o numer PESEL należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty poświadczające tożsamość, które Państwo posiadacie (np.: paszport, akt urodzenia dziecka, itp.), a w przypadku potwierdzenia Profilu Zaufanego należy przyjść z numerem telefonu (od operatora polskiego) oraz adresem poczty elektronicznej (email).
         Numer PESEL jest przydatny m.in. do korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień, założenia konta w banku, zapisania dziecka do szkoły. Daje również możliwość wnioskowania o jednorazowe świadczenie 300 złotych oraz inne świadczenia socjalne, o których mówi się w Ustawie o pomocy społecznej.
 
          W związku z tym, iż jest bardzo duże zainteresowanie składaniem wniosków o nadanie numeru PESEL bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 56 47 26 326. Pozwoli to naszym urzędnikom usprawnić całą procedurę oraz w znacznemu stopniu skróci czas oczekiwania na załatwienie sprawy.
 
          Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać do nas np. w zorganizowanych kilkuosobowych grupach (cała rodzina) i z polskim opiekunem. W tym celu również prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
 56 47 26 326.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją