POMOC DLA UKRAINY

Ulotka informacyjna - aktualizacja

  • 12-04-2022
           W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
         Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres:  PomocUkrainie@prezydent.pl
 
         Aktualne informacje w języku ukraińskim dostępne są na stronie http://www.ua.gov.pl
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki