POMOC DLA UKRAINY

Linki do informacji dotyczących ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

  • 28-07-2022
Uprzejmie przekazujemy link: http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip do materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) opracowanych przez EUAA, które mogą być wykorzystane w kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi. Plakaty/teksty są w języku angielskim, a także w wersji przetłumaczonej m.in. na ukraiński, rosyjski i polski.
 
Ponadto poniżej zamieszczamy linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w codziennej pracy osób udzielających informacji uchodźcom z Ukrainy.
1. Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en

 
3.  Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych. Link: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
 
4. Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim. Link: https://european-union.europa.eu/contact-eu_en

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją